Certifikát BDIH

Asociácia BDIH formulovala smernicu, ktorú musia splniť výrobky na získanie certifikovanej známky BDIH. Výrobcovia musia predložiť svoje výrobky na analýzu nezávislým laboratóriám. Ak sú laboratórne výsledky zhodné so smernicou BDIH, výrobok získava certifikát BDIH.

BDIH

 

Základné požiadavky pre získanie certifikačnej známky BDIH sú:

 

1. Rastlinné zložky

Rastlinné zložky by mali byť používané v čo najväčšom množstve. Musia byť získané z kontrolovaného biologického poľnohospodárstva alebo ekologického zberu vo voľnej prírode. Zber musí prebiehať šetrným spôsob tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia a ohrozeniu rastlinných druhov.

 

2. Ochrana zvierat

 

Testovanie hotových výrobkov na zvieratách

Nie je povolené akékoľvek testovanie na zvieratách či už samotným výrobcom, alebo treťou stranou (zadávanie testovania inej firme) a to v akejkoľvek fáze výroby až po konečný produkt.

 

Testovanie ingrediencií a surových materiálov na zvieratách

Testovanie akýkoľvek ingrediencií na zvieratách nie je povolené od 1.1.1998. Tento zákaz platí nielen pre výrobcov prírodnej kozmetiky ale aj pre dodávateľov a ostatné zainteresované strany.

 

Zložky pochádzajúce zo zvierat

Zákaz používania ingrediencií a surových materiálov zo zvierat ako je napríklad zvierací tuk či kolagén.

 

3. Minerálne ingrediencie

Použitie anorganických solí ako magnesium sulfate a minerálne zložky ako sodium chlorid sú všeobecne povolené.

 

4. Zakázané zložky

Emulgačné činidlá a látky môžu byť použité len ak sú získané hydrolýzou, esterifikáciou alebo trans-esterifikáciou nasledujúcich materiálov: tuky, oleje a vosky, lecitín, lanolín, monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, proteíny a lipoproteíny.

 

5. Neakceptovateľné ingrediencie

Syntetické farbivá a vonné látky, etoxiláty, silikóny, parafíny a iné zložky získavané z petrochemického priemyslu sú nepovolené látky v prírodnej kozmetike certifikovanej známkou BDIH. Kritériá prípustných vonných látok sú stanovené v normeISO9235.

 

6. Konzervačné látky

Povolené sú iba prírodné konzervačné látky, ktoré sú dôležité na ochranu a odolnosť prípravkov. Tieto zložky sú: kyselina benzoová a jej soli, etylestery, kyselina salicilová a jej soli, kyselina askorbová a jej soli., benzylalkohol.

 

7. Rádioaktívne ožarovanie

Sterilizácia prírodných zložiek a konečných produktov radioaktívnym ožarovaním na zabezpečenie mikrobakteriálnej čistoty nie je povolená.

 

8. Certifikácia nezávislým laboratóriom

 

Nezávislá inštitúcia Ecocontrol v nemeckom Osterode schvaľuje výrobky, či sú v súlade s horeuvedenými kritériami. Výrobky vyhovujúce predpísaným kritériám sú schválené certifikátom BDIH - certifikovaná prírodná kozmetika.

 

BDIH taktiež odporúča:

 

- deklarovať úplné zloženie výrobku
- vyhýbať sa geneticky upravovaným zložkám a ingredienciám
- enviromentálna zodpovednosť pri získavaní surových materiálov, výrobe a balení
- sociálna zodpovednsť za zamestnancov a dodávateľov surových materiálov z krajín 3. sveta (Fair Trade

Značky certifikované podľa smerníc BDIH sú napr.: Logona, Lavera, Weleda, Sante, Neobio, Lavera,

 

Ďalšie značky a informácie o certifikáte BDIH nájdete na www.kontrollierte-naturkosmetik.de