Kontakt

obchodné oddelenie, informácie o objednávkach, poradenstvo, reklamácie:

0949 020 054

info@bioflora.sk

Prevádzkovateľ obchodu:

iMFN s.r.o.

Rusovská cesta 17

851 01 Bratislava

IČO: 44 961 618

DIČ: 2022892102

IČ DPH: SK2022892102

Bankové spojenie Tatrabanka:

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2919 4497

SWIFT: TATRSKBX

BBAN: 262 919 4497 / 1100

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
ba@soi.sk

© 2010 - 2021 iMFN s.r.o.